มมร มีนโยบายการจัดสวัสดิการ การทำประกันภัย COVID-19 แก่ บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

Share