วิกฤตเป็นโอกาส ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย/ธงทอง จันทรางศุ

    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มติชนออนไลน์ได้เผยแพร่บทความในคอลัมน์หลังลับแลมีอรุณรุ่ง ตอน วิกฤตเป็นโอกาส ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถอ่านคอลัมน์ดังกล่าวได้ที่ บทความจากมติชนสุดสัปดาห์

 

     

 

     

Share