ม.มหามกุฏฯ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๒ พรรษา ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

      ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓- พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๒ พรรษา ๓ มิ.ย.๒๕๖๓ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

Share