กำหนดการพิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

 

 

 

Share