มมร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓-พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี  และนายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนา และถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน สำหรับบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายอนันต์  ทรัพย์วารี รองอธิการบดี ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีนำคณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา

Share