ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี(พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.) เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

 

Share