มมร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

     เช้าวันนี้ (๑๐ ส.ค.) พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานประชุม ร่วมด้วย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (ประธานคณะอนุกรรมการฯ) ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)  ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม (ที่ปรึกษา) พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ที่ปรึกษา) พระเดชพระคุณพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ที่ปรึกษา) พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร. หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร (อนุกรรมการฯ) ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา และความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน ตามกระบวนการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ)

 
Share