รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญาประจำปี ๒๕๖๓

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

1. ทำการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตจากตารางด้านล่าง หรือที่ http://graduation.mbu.ac.th/gradlist63/
2. ทำการตรวจดูเลขประจำตัวบัณฑิต
3. ทำการยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ที่ลิงค์นี้ https://graduation.mbu.ac.th/confirm

 

Share