ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 คณะศึกษาศาสตร์

 

ตารางเรียน

คณะศาสนาและปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

Share