มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Share