มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)ผศ.ดร.

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)ผศ.ดร. อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และอดีตหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา และได้มอบกัปปิยภัณฑ์ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพจำนวนหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share