โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

     โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย หลังพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 2564 แล้ว คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้บริจาคที่ดินผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาตลอด 12ปี ได้มีจิตศรัทธามอบที่ดินให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีก 51ไร 1 งาน 55 ตาราวางได้ยกโฉนดที่ดินถวายพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมมร.ท่ามกลางคณะสงฆ์ในวันที่ 6มิถุนายน2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งแรก จำนวน 38ไร่ 3 งาน 55 ตารางวาและได้ถวายโฉนดที่ดิน เมื่อ11 กุมภาพันธ์2553 โดยมีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีในขณะนั้นเป็นผู้รับและในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564นี้ท่านพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร. ได้จัดพิธีบรรพชสามเณรโครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี 2564 ขึ้นโดยมีเยาวชนจำนวน 35 คน เข้ารับการบรรพชา ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ได้บริจาคที่ดินและสร้างวัด ถวายให้คณะสงฆ์ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย เพื่อรองรับจำนวนสามเณรในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดูภาพพิธีบรรพชาและบรรยากาศ

 

สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Share