รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓

รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 
 
 
 
มมร รายงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก ATBU

14-06-56

Share