แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 846
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 813
อธิการบดี มมร รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 877
มมร จัดงานวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยให้มีความสุข เขียนโดย chaiyaphol saithong 946
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน โฝวกวงซันไท่หวงซื่อ ทรงเจิมพระพุทธปฏิมาประธานวิหาร และทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เขียนโดย chaiyaphol saithong 509
มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เขียนโดย chaiyaphol saithong 718
ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 1123
คณะศาสนาและปรัชญาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1464
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี เขียนโดย chaiyaphol saithong 866
มมร จัดกิจกรรม"เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นอาจริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต" ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เขียนโดย chaiyaphol saithong 884