แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกีฬาสัมพันธ์ ส่วนกลาง & วิทยาเขต มวก 1391
มมร ครบรอบวันอุดมศึกษา ปีที่ ๖๗ 2515
สมโภชยอดฉัตรหุ้มทองคำหนักจำนวน ๒๘๙ ก.ก พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา วัดบวรนิเวศวิหาร 1358
กำหนดการวันสถาปนา มมร ๑๒๐ 1650
กำหนดการวันอุดมศึกษา 1165
ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา 1338
ปฏิบัติธรรม "โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ 1639
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1596
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1547
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1617