แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีรายนามผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ 1638
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบุคลากร สนง.พระพุทธศาสนาฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศ 2096
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ประจำปี 2556 3075
เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR55 1335
มมร ประชุมเตรียมการพัฒนาระบบทะเบียน นำเทคโนโลยีมาใช้ 1384
รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 1587
มมร ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 1435
วุฒิสมาชิกฝรั่งเศส ถวายเหรียญ “Legends of the Planet” แด่ รก. รองอธิการบดี มมร 2385
มมร จัดงานแถลงข่าว..ขอบคุณสื่อมวลชน 1624
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2992