แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สอบปลายภาคไม่เลื่อน ดำเนินการคัดกรองและป้องกันอย่างรัดกุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย chaiyaphol saithong 442
มมรจัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 854
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล ๕๐ ปี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร เขียนโดย chaiyaphol saithong 586
พิธีบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ ๑๒๓ ปี นับแต่วันประสูติ และสมโภชพระสุวรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เขียนโดย chaiyaphol saithong 512
มมร, มจร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร ครั้งที่ ๑๐ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1119
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เขียนโดย jetsada 1295
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 833
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย jetsada 762
อธิการบดี มมร รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 853
มมร จัดงานวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยให้มีความสุข เขียนโดย chaiyaphol saithong 920