อธิการบดี มมร นำนักศึกษา ป.โทและ ป.เอก รับฟังธรรมบรรยายพุทธศาสนมหายาน โดยธรรมาจารย์ชินติ้ง

             วันนี้ พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร นำนักศึกษา ป.โทและ ป.เอก รับฟังธรรมบรรยายพุทธศาสนมหายาน โดยธรรมาจารย์ชินติ้งและรับทุนการศึกษา ตลอดจนสานสัมพันธไมตรีไทยจีนเถรวาท-มหายาน (มมรกับวัดไทฮ่า ซื่อ)

 

 
 
Share