คณะผู้บริหาร มมร เข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สพธต

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักฝึกพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โดยพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร รองประธานกรรมการบริหาร สพธต. ได้เมตตาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการนี้ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

ขอขอบคุณ ที่มาข่าวและภาพจาก 

Thotsaporn Supphasiripinyo

Share