สนง. ประกันคุณภาพการศึกษา มมร จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.- สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) สำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยมีพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในที่ประชุม

           ทั้งนี้พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการ มีใจความโดยสรุปว่า ภารกิจสำคัญที่สถาบันจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน

           ทางด้านพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถึงการจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดโครงการดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้                          สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงาน ได้จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับสถาบัน ๒. มหาวิทยาลัยได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะและได้แนวทางการพัฒนาต่อไป และ ๓. เพื่อจัดส่งข้อมูลทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า