เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  นำโดยพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม พระครูวิบูลศีลขันธ์ (จำรัส อุฬาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ณ อาคารบำเพ็ญกุศลตึก ๕ ชั้น วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
104 จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเรา