ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัย มีพระดำริเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่า ควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร อันจะเป็นการสร้าง ศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยทรงพระอนุสรณ์ว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (อดีตนายกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย) เป็นผู้ทรงคุณูปการแก่การศึกษาของคณะสงฆ์ จึงโปรดประทานพระนามเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” และประทานพระอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการบริหารทุนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุและสามเณรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานพระศาสนาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาได้ในอนาคต
  2. เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัย เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน และมีการสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ให้สามารถเผยแพร่หลักธรรม คำสอนทั้งแก่คนไทยและชาวต่างประเทศ
  3. เพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ อันจะเป็นการต่อยอดทางวิชาการและวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
  4. เพื่อเตรียมบุคลากรคณะสงฆ์ของประเทศให้พร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของโลก

ทุนดังกล่าว จัดเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๕๐ ทุนต่อปี ปีการศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรรวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อรูป ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้


คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๕ รูป
2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา จำนวน ๒๕ รูป

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
2. สำเร็จมัธยศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีจริยาวัตรงดงาม เหมาะสมแก่สมณสารูป
4. มีสังกัดคณะสงฆ์ ตาม พรบ. คณะสงฆ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน ของทุกปีการศึกษา โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น ๆ ต่อไป

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอบคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

ร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี ๔๕๙-๐-๖๘๕๙๓-๐

ติดต่อสอบถาม

– กองกิจการนักศึกษา โทร.  ๐๒ ๔๔๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔-๑๑๐๘

– พระครูวิบูลสรกิจ โทร. ๐๘๗ ๒๒๐ ๗๐๘๑

– พระมหาสุบิน ปญญาวโร โทร. ๐๖๕ ๔๗๕ ๕๔๒๖

934 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top