บริจาคให้ มมร

Giving for MBU

บริจาคให้ มมร

Giving for MBU

ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อมฺพรมหา เถร) ในสังฆราชูปถัมภ์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันศาสนาที่บริการวิชาการ และบริการสังคมตามแนววิถีพุทธ ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิถีที่ ๑ ปริยัติ (สืบสาน ส่งต่อ ต่อยอด) ๑.ก.มุ่งประดิษฐาน พระพุทธศาสนา ให้มั่นคงในแผ่นดินไทยเพื่อเผยแผ่ให้กว้างไกลไปทั่วโลก จึงดำเนินการประกาศ และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุ และสามเณรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทุกปีการศึกษา อันจะส่งผลให้พระภิกษุ และสามเณรได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัยเข้ากับบริบทของสังคม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยบูรณาการสอนควบคู่กับวิชาอื่น ๆ ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้พระภิกษุ สามารถไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะ และประสบการณ์รอบด้านจากมหาวิทยาลัยคุณภาพสูงในต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีศักยภาพเพียงพอสำหรับการสนองงานพระศาสนา และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมาช่วยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถร่วมพัฒนาพลเมืองโลกด้วยการผสานแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ให้ดำรงอยู่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของมนุษย์ในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอนาคตทางการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ศาสนทายาทและบุคลากรที่เป็นบรรพชิตมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะและประสบการณ์รอบด้านจากมหาวิทยาลัยคุณภาพสูงในต่างประเทศ
    มีวิสัยทัศน์และศักยภาพเพียงพอสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถบริหารงานของมหาวิทยาลัยในทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
  2. เพื่อพัฒนาศาสนทายาทและบุคลากรให้มีศัยภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสามารถร่วมพัฒนาพลเมืองโลกด้วยการผสานแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ให้ดำรงอยู่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของมนุษย์ในอนาคต
  3. เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เป็นบรรพชิตให้เพียงพอและเหมาะสมกับการบริหารและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งบริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ด้านการจัดการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อปฏิรูปและยกดับมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่สากลตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top