ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่ายคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต

พระราชปฏิภาณโกศล ,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน” ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่ายคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต” โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยมีการ สัมมนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดย พระมงคลธรรมวิธาน ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธำศรี รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

       อธิการบดี มมร กล่าวว่า การทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นการอาศัยกำลังสติปัญญาทักษาความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ซึ่งมีการทำงานแตกต่างกันตามความถนัดและบริบทของวัดที่อยู่กับชุมชน นำไปสู่การเสริมสร้างจิตอาสาและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้พหุชนตั้งมั่นในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ โดยที่สุดแล้ว พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางปัญญาให้แก่สังคม สามารถให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้

       นอกจากนี้ประธานในพิธียังกล่าวเสริมว่า การสร้างสังคมสุขภาวะในแต่ละพื้นที่ ต่างก็มีองค์ประกอบแตกต่างกันไปทั้งในแง่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตามคุณสมบัติพื้นฐาน และเข้าถึงสภาพปัญหาและข้อมูลการพัฒนาอย่างรอบด้าน รู้ว่าสิ่งใดควรจะรักษาไว้ สิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข สิ่งใดควรสร้างเสริมให้ดีขึ้น ถ้าทุกท่านมีความเข้าใจและเข้าถึง การพัฒนาย่อมเป็นอุดมการณ์อันยั่งยืนคู่กับสังคมนั้นๆ ตลอดไป

          ส่วนพระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่ายคณะสงฆ์ คณะธรรมยุต ในพื้นที่ต่างๆ ๕ เขตการปกครองคณะสงฆ์  ประกอบด้วย คณะสงฆ์หนใต้ ที่วัดลานแซะ จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. คณะสงฆ์หนเหนือ ที่สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. คณะธรรมยุต ที่มมร. ศาลายา วันที่ ๑๘ ธ.ค. คณะสงฆ์หนตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๑ ธ.ค. และคณะสงฆ์หนกลาง ที่วัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๒๓ ธ.ค. โดยการอาราธนาพระสังฆาธิการ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัด  และเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ฯ จากนั้นจะมีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบต่อไป

         ทั้งนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยได้กำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามกรอบงานคณะสงฆ์ สำหรับฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานคณะกรรมการฯนั้น ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย และโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

        ในส่วนของการจัดทำโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะนั้น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดำเนินงานผ่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางสาธารณสงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคม พัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านงานสาธารณสงเคราะห์ โดยประสานการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นบนหลักการใช้ทางธรรมนำทางโลก และประสานการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมโดยรวม

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า