การขอเอกสารทางการศึกษา

ชื่องาน : การขอเอกสารทางการศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ :

เพื่อขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

– หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)

– ใบแสดงรายงานผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและหรืออบัณฑิตที่มาขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง

– หนังสือรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)

– ใบระเบียนผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)

– ใบแทนปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ :

ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น 2 ห้อง 201

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:30 น. (พักเที่ยง 12:00 – 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้อง แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา มมร ทบ. 8 ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือรับรองนักศึกษา ค่าใบรายงานผลการศึกษาค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ค่าใบระเบียนผลการศึกษา ค่าใบแทนปริญญาบัตร ตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเรียบร้อยแล้ว

วิธีการขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ดำเนินการ :

วิธีการขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
1. การขอรับเอกสาร    เขียน แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา มมร ทบ. 85 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ผู้ขอรับบริการ
2. การรับเรื่อง/ตรวจสอบ/บันทึกรายการค่าธรรมเนียม    เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วบันทึกรายการค่าธรรมเนียม5 นาทีเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
3. การชำระค่าธรรมเนียม    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำขอที่ได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่แล้วไปชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน10 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี B7.3 ชั้น 3
4. การจัดทำเอกสารทางการศึกษา    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำขอพร้อมใบเสร็จแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมดำเนินการ และตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล30 นาทีเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
5. การรับเอกสาร    ผู้ขอรับบริการรับเอกสารตามแจ้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและลงนามเพื่อยืนยันการรับเอกสาร5 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ผู้ขอรับบริการ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 55 นาที (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

แบบคำขอเอกสารทางการศึกษา มมร ทบ. 8

สำเนาหนังสือสุทธิ (บรรพชิต)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา (คฤหัสถ์)

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

          สำเนาใบปริญญาบัตร

          สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา

          เอกสารอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม :

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)               ฉบับละ 100 บาท

ใบแสดงรายงานผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)                 ฉบับละ 100 บาท

หนังสือรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)        ฉบับละ 100 บาท

ใบระเบียนผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)        ฉบับละ 100 บาท

ใบแทนปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย, อังกฤษ)                           ฉบับละ 200 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หมวด 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1096, 1098

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

905 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top