มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๓/๑๒/๒๕๖๔- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยมี พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม