มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมทวิภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดประชุมทวิภาคีระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เพื่อร่วมหารือในการจัดทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารเข้าในส่วน มมร ประกอบด้วย

 • พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร . อธิการบดี
 • พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
 • พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์
 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  รองอธิการบดี ด้านการวิจัย
 • พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช รองอธิการบดี ด้านแผนพัฒนาและพันธกิจสากล
 • นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวเฟื่องลดา จิรวิบูลย์ รองอธิการบดี ด้านการเงินและบริหารทรัพย์สิน
 • นางชูศรี โสทธยาสัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
 • พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ
 • นายทศพร จันทมงคลเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กร
 • ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารวิชาการ
 • นายปรีชา โพธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
 • นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกายภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • นางสาวสาวิตรี บุญธง ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการเงินและบัญชี
 • นายสกนธ์ อาภาภรณ์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวสุชาดา ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้บริหารในส่วน มจร ประกอบด้วย

 • พระราชวัชรสารบัณฑิต,ร.ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
 • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการฝ่ายวิชาการ
 • พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี รก.ผู้อำนวยการกองแผนงาน/คณบดีคณะครุศาสตร์
 • พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
 • พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
 • พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
 • พระมหาขวัญชัย ปฺุตฺตวิเสโส  ผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต, ดร. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์
 • นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาฯฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ผศ.ดร. บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด   ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการ วข.นครศรีธรรมราช คณะทำงานฯ
 • ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  ผู้ช่วยอิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น คณะทำงานฯ
 • ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ คณะทำงานฯ
 • ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง  รอง ผอ.วส.ศรีสะเกษ เลขาคณะทำงานกองแผนงาน
 • น.ส.กาญจนา นารี รองผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • น.ส. นภัสสร กัลปนาท รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
 • น.ส.มินตรา กาลนิล  รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 • นายกฤตภาส บุญพิโย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

456 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top