หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Political Science Program
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.ด.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Political Science
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.Pol.Sc.
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  แบบ 1.1 ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ด้านพุทธศาสตร์ และศาสตร์องค์ความรู้อื่นๆ ได้อย่างดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ และคุณลักษณะที่ดี มีภาวะผู้นำในทางด้านการเมืองการปกครอง 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นจากหรือสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับรอง และได้รับคะแนนมีค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระบบ 4 แต้ม​ หรือ
 • มีเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีประเด็นครอบคลุมคือ

               – ​หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัย

              -​ ความสำคัญของปัญหา

               -​ คำถามวิจัย

               – ​วัตถุประสงค์

               – ​แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา

               -​ ระเบียบวิธีวิจัย

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่กำหนด เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัย การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือการสอบข้อเขียนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

จบแล้วทำอาชีพอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในองค์กรคณะสงฆ์ สำหรับผู้ที่เป็นบรรพชิต และด้านการปกครอง ด้านวิชาการ บริหารนโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ ดังนี้

 • องค์กรคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา มหาวิทยาลัยทางศาสนา
 • องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  อนุศาสนาจารย์ นักวิจัย นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ นักปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • องค์การภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการ ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการผู้จัดการ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักสื่อสารมวลชน
 • องค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  องค์การไม่แสวงหากำไร
 • องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานสหประชาชาติ (UN)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
1,661 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top