หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Buddhist Studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Buddhist Studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (2 ปี)
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่องค์ความรู้ไปพัฒนาสังคม


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนดจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม
 • ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 • สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านพุทธศาสน์ศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมจำนวน 2 รายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

จบแล้วทำอาชีพอะไร

สำหรับบรรพชิต

 • เป็นพระสังฆาธิการ
 • เป็นพระธรรมทูต
 • เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา

สำหรับคฤหัสถ์

 • – รับราชการ
 • – เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
 • – เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
 • – เป็นนักวิชาการอิสระ
 • – ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต
886 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top