หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work Program in Social Work
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Social Work (Social Work)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.W. (Social Work)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  158 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยสงขลานครินริทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • -จุดเด่นของหลักสูตร: มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้รู้และเข้าใจหลักธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา”
 • – เป็นหลักสูตรที่ได้การรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้         

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตาม โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษา

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน / พนักงานคุมประพฤติ / เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ / นักทัณฑวิทยา / นักวิชาการยุติธรรม
 • เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร  ฯลฯ
3,122 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top