หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Buddhist Studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Buddhist Studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้เข้าใจและความสามารถทางพระพุทธศาสนา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านพระพุทธศาสนา
 • เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเผย แผ่องค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข
 • เพื่อให้บัณฑิตสามารถรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและตอบสนองกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาและสังคมไทย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล กล้าเผชิญสถานการณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตามแนวพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนดจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม
 • ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็น นักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิการศึกษา
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


จบแล้วทำอาชีพอะไร

บทบาทหน้าที่สำหรับบรรพชิต

 • พระสังฆาธิการ
 • พระธรรมทูต
 • อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา

อาชีพสำหรับคฤหัสถ์

 • รับราชการ
 • เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
 • เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
 • นักวิชาการอิสระ
 • ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต
1,009 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top