การขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ  : การขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) 

ขอบเขตการให้บริการ :ใช้เพื่อการขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:00น. (พักเที่ยง 12:00– 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้องที่ทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ :

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการระยะเวลาให้บริการส่วนงานที่รับผิดชอบ
 1. การขอรับเอกสาร     – นักศึกษาขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด     – แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ5 นาที
(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)
ผู้ขอรับบริการ
 2. การตรวจสอบเอกสาร     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร5นาทีฝ่ายบริหารทั่งไป ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)
 3. การพิจารณาอนุญาติ     นักศึกษาเสนอคำร้องต่อคณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่1 วันทำการ(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)คณบดี/หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
 4. การชำระค่าธรรมเนียม     นำใบคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี10นาที(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ฝ่ายการเงินและบัญชีB7.3 ชั้น 3
 5. การตรวจสอบเอกสาร     เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล5นาทีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)
 6. การลงนามอนุญาต     ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามอนุญาต5นาทีผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบ
 7. การแจ้งผลการพิจารณา     ผู้ขอรับบริการติดต่อรับเอกสารตามนัดหมายที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)5นาที(ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 35 นาที (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

            บัตรประจำตัวนักศึกษา (สำนา)                                                                          จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

            ใบคำร้อง มมร.ทบ.0013 (ที่ผ่านขั้นตอนครบถ้วน)                                                        จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสุทธิ (กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร)                                                                           จำนวน 1 ฉบับ

             หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)                                                         จำนวน 1 ฉบับ

            ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (สำเนา) (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล ถ้ามี)        จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน :  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1097, 1098

323 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top