การขอคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา / ลาพัก / รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา

ชื่องาน : การขอคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา / ลาพัก / รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ :

เพื่อขอคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา ลาพักการเป็นนักศึกษา รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ :

ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น 2 ห้อง 201

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:30 น. (พักเที่ยง 12:00 – 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้อง แบบคำขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา / ลาพัก / รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา มมร ทบ. 4 ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ค่าคำร้องขอลาพักการศึกษา ค่าคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา ตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเรียบร้อยแล้ว

วิธีการขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ดำเนินการ :

วิธีการขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
1. การขอรับเอกสาร    เขียน แบบคำขอคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา / ลาพัก / รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา (มมร ทบ. 4)5 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ผู้ขอรับบริการ
2. การขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำร้องเสนอขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเห็นชอบ พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน30 นาที (ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา)อาจารย์ที่ปรึกษา
3. การขอความเห็นคณบดี    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำร้องที่มีความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาและว เสนอขอความเห็นของคณบดีประจำคณะที่ศึกษา เพื่ออนุมัติ พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน30 นาที (ขึ้นอยู่กับคณบดี)คณบดี
4. บันทึกรายการค่าธรรมเนียม    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำร้องที่มีความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติโดยคณบดีแล้ว ยื่นที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเพื่อรับเรื่อง/ตรวจสอบ/ดำเนินการ/บันทึกรายการ5 นาทีเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
5. การชำระค่าธรรมเนียม    ผู้ขอรับบริการนำแบบคำร้องที่ได้รับการบันทึกรายการโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลแล้ว ยื่นเพื่อชำระค่าธรรมเนียม10 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี B7.3 ชั้น 3

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 20 นาที (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

แบบคำขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา / ลาพัก / รักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา มมร ทบ. 4

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

          ไม่มี

ค่าธรรมเนียม :

          ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

                   นักศึกษา ภาคปกติ                            ภาคการศึกษาละ 500 บาท

                   นักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ              ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

          ค่าคำร้องขาลาพักการศึกษา                           100 บาท

          ค่าคืนสถานภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา                 200 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ข้อ 17.4 ในกรณที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานสภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนี่ยมภายใน 30 วัน นับจากวัจนเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หมวด 6 สถานภาพและการพ้นสถานภาพนักศึกษา ข้อ 30 สถานภาพนักศึกษา หมวด 7 การลาพักการศึกษา ข้อ 34 การลาพักการศึกษา

ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1096, 1098

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

451 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top