การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ชื่องาน : การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ :

เพื่อการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาครั้งแรก สำหรับนักศึกษาใหม่

เพื่อการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เนื่องจากบัตรนักศึกษาเดิม หมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย

เพื่อการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานภาพ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ :

ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น 2 ห้อง 201

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9:00– 16:30 น. (พักเที่ยง 12:00 – 13:00น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง :

          1. เฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอคำร้องเท่านั้น โดยติดต่อรับคำร้อง แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา มมร ทบ. 7 ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

          2. การอนุมัติจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว

วิธีการขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ดำเนินการ :

วิธีการขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
1. การขอรับเอกสาร    เขียน แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา (มมร ทบ. 7)5 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ผู้ขอรับบริการ
2. การตรวจสอบเอกสาร    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร5 นาทีเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
3. การชำระค่าธรรมเนียม    นำใบคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบ และลงชื่อโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลแล้ว ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี10 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี B7.3 ชั้น 3
4. การดำเนินการ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ่ายรูปนักศึกษา (กรณี)ขอมีบัตรครั้งแรก และจัดพิมพ์บัตร10 นาทีเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
5. การแจ้งผลการพิจารณา    ผู้ขอรับบริการติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาตามนัดหมายที่ ฝ่าย5 นาที (ขึ้นอยู่กับผู้ขอรับบริการ)ผู้ขอรับบริการ/เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 35 นาที (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ :

สำเนาหนังสือสุทธิ (บรรพชิต)                                         จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คฤหัสถ์)                             จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือเดินทาง (นักศึกษาต่างชาติ)                                   จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ชื่อ หรือ นามสกุลแล้วแต่กรณี    จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม :

          แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา มมร ทบ. 7

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 สถานภาพและการพ้นสถานภาพนักศึกษา ข้อ 31 เพื่อแสดงสถานสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อประกอบการใช้สิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย รูปแบบบัตรนักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการร้องเรียน : ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล) อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) โทร. 02-444-6000 ต่อ 1096, 1098

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

494 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top