หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Buddhism)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Buddhism)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
 • มีค่านิยมและเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
 • สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการการศึกษา
 • นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
 • พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
733 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top