หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Buddhistic Sociology
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Buddhistic Sociology)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Buddhistic Sociology)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๒ ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

หลักสูตร แบบ ๑ (ฐานปริญญาโท เฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษตามผลสอบของ TOEFL ในระดับ≥ ๕๐๐  หรือ ผลสอบ IELTS ≥ ๕.๕ หรือ TEG ≥ ๖๕  หรือตามตามเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

หลักสูตร แบบ ๒ (ฐานปริญญาโท ศึกษากระบวนรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรือ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และเรียนกระบวนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษตามผลสอบของ TOEFL ในระดับ≥ ๕๐๐  หรือ ผลสอบ IELTS ≥ ๕.๕ หรือ TEG ≥ ๖๕  หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
 • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • เป็นนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์
 • รับราชการครู รับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
 • รับราชการอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม
 • รับราชการอยู่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • เป็นวิทยากรอิสระ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับกิจการงานทางสังคมศาสตร์
 • อาชีพที่เกี่ยวกับกิจการงานทางสังคมศาสตร์
476 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top