กองนโยบายและแผนจัดอบรมการจัดโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคลากรทุกส่วนงาน

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กองนโยบายและ […]

กองนโยบายและแผนจัดอบรมการจัดโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคลากรทุกส่วนงาน Read More »