หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for communication
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English for communication)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English for communication)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  164  หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะการสื่อสาร
 • ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา
 • ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
 • ส่งเสริมให้นักศึกษามีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • สร้างความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง
 • ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางการสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสมต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ


จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • พนักงานในหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่น ๆ
944 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top